Arhive blog

Pr. Bojan Aleksandrovic: Apel pentru ajutorarea mănăstirii de la Mălainiţa, Valea Timocului

biserica-din-Malainita

Pr. Bojan Aleksandrovic: Apel pentru ajutorarea mănăstirii de la Mălainiţa, Valea Timocului

Iubiţi fraţi şi surori din Ţara Mamă, România!
Avem mare nevoie de ajutor financiar pentru continuarea lucrărilor la complexul primei biserici româneşti, acum mănăstire, din Mălainiţa – Valea Timocului.
Va rugăm din suflet să binevoiţi a ne ajuta cu cât se poate!

Donaţii se pot face prin contul deschis în România pe numele consilierului economic al Protopopiatului nostru:

Pr. Antonie Isac

RO73BTRL01101201P25074XX
Banca Transilvania

Dumnezeu să Vă binecuvinteze!

Sursa:  Contul de facebook al Pr. Bojan Aleksandrovic

Cadoul de Crăciun al Serbiei ortodoxe: Interzicerea bisericilor româneşti din Valea Timocului. Comunicatul de presă al senatorului Viorel Badea

Comunicatul oficial al Cancelariei Guvernului sârb care stipulează că bisericile româneşti sunt ilegale

Comunicatul oficial al Cancelariei Guvernului sârb care stipulează că bisericile româneşti sunt ilegale

Părintele Boian Alexandrovici din Valea Timocului mi-a transmis o scrisoare prin care avertizează că Serbia a demarat o campanie furibundă împotriva bisericilor româneşti. Un comunicat al Cancelariei Guvernului sârb a anunţat că ”este ilegală orice construire a bisericilor româneşti din cauză că nici o parte organizaţională a Bisericii Ortodoxe Române care are statut legal de persoană juridică nu îşi desfăşoară activitatea în acest spaţiu”. 

Părintele Boian Alexandrovici, liderul spiritual al românilor din Valea Timocului, explică în mesajul său că, de vreme ce Bisericii Ortodoxe Române i-a fost interzisă construirea bisericilor în Valea Timocului, românii au fost obligaţi să îşi construiască garaje pe care apoi să le folosească drept loc de închinare, numai că acum există ameninţarea cu interzicerea folosirii acestor construcţii ca biserici, deşi legea Serbiei permite acest lucru.

Românii din Serbia sunt la nivelul ”fraţilor creştini din Siria care sunt prigoniţi şi izgoniţi de la casele lor din cauză că sunt creştini. Este o singură diferenţă între ei şi noi. Pe ei îi prigonesc musulmani, iar pe noi ”Biserica soră” şi unele organe ale statului nostru în care trăim”.

Pr.BojanMesajul dramatic al românilor din Valea Timocului este că ”Bisericile şi mănăstirile româneşti din zonă sunt ocupate de Biserica Sârbă, noi ne am împăcat cu asta şi dorim să construim noi, iar ei ne opresc, ei veniţi din alte părţi ne opresc pe noi români/vlahii originari zonei, să ne rugăm în limba noastră şi să ţinem de Biserica neamului nostru. Acum aşteptăm să ne inchidă, cum au anunţat, şi aceste puţine biserici pe care cu greu am reuşit să le facem”.

Românii din Serbia sunt la nivelul ”fraţilor creştini din Siria care sunt prigoniţi şi izgoniţi de la casele lor din cauză că sunt creştini. Este o singură diferenţă între ei şi noi. Pe ei îi prigonesc musulmani, iar pe noi ”Biserica sor㔺i unele organe ale statului nostru în care trăim”.

Este neverosimil că statul sârb, ale cărui negocieri pentru aderarea la UE sunt programate să înceapă în ianuarie, are un comportament atât de abuziv la adresa comunităţii româneşti. După cum părintele Boian a explicat în mai multe rânduri, drepturile pentru români în Valea Timocului sunt doar pe hârtie. Mai nou, nici măcar acolo. O televiziune din Valea Timocului a demarat o campanie împotriva bisericilor româneşti şi a făcut publică decizia oficială a Cancelariei Guvernului sârb pentru colaborare cu bisericile şi comunităţile religioase potrivit căreia bisericile româneşti din Valea Timocului sunt ilegale.

Cum poate fi o biserică ortodoxă ilegală, mai ales într-o ţară ortodoxă? În Serbia, calitatea de român a devenit ilegală, iar acest lucru trebuie să înceteze. Dar pentru acest lucru este nevoie de un răspuns ferm al statului român cu privire la tratamentul comunităţii româneşti din Valea Timocului!

Bogdan Diaconu

Sursa: Cadoul de Crăciun al Serbiei ortodoxe: interzicerea bisericilor româneşti din Valea Timocului

***
COMUNICAT DE PRESĂ AL SENATORULUI VIOREL BADEA

23 decembrie 2013.

Am luat la cunoştinţă cu profundă îngrijorare despre comunicatul Cancelariei Guvernului sârb care a anunţat că ”este ilegală orice construire a bisericilor româneşti din cauză că nici o parte organizaţională a Bisericii Ortodoxe Române care are statut legal de persoană juridică nu îşi desfăşoară activitatea în acest spaţiu”.

Astfel, în condițiile în care statul sârb este pe cale să înceapă, în ianuarie 2014, negocierile pentru aderarea la UE, manifestarea unui astfel de comportament abuziv și discriminatoriu al autorităților sârbe față de o minoritate națională, poate ruina pentru mult timp speranțele unui parcurs europen de succes.

Este regretabil că un stat ce la nivel declarativ se dorește pro-european și pare să imbrățișeze toate valorile Uniunii Europene, la nivel faptic dă încă dovadă de un comportament antidemocratic, antieuropean și abuziv față de comunitatea românilor din Valea Timocului.

În acest context, doresc să reamintesc autorităților sârbe despre existența unor tratate pe care, prin semnare/ratificare, s-au obligat să le respecte:

1. Convenţia cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, adoptată la Strasbourg, în cadrul Consiliului Europei, la 1 februarie 1995 și ratificată de către Serbia în anul 2001, reprezintă primul instrument juridic multilateral obligatoriu consacrat protecţiei minorităţilor naţionale în general.

Astfel, statele semnatare se obligă să garanteze minorităţilor naţionale dreptul de a beneficia de propria cultură, de a folosi propria limbă, de a-şi înfiinţa şcoli şi de a li se preda în limba pentru care optează, ori de a profesa sau de a practica propria religie (Art. 7 al Convenţiei dispune că „Părţile vor asigura respectarea drepturilor fiecărei persoane aparţinând unei minorităţi naţionale la libertatea de întrunire paşnică şi la libertatea de asociere, la libertatea de expresie şi la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie”. Art. 8 subliniază importanţa respectării drepturilor religioase ale minorităţilor, apartenenţa religioasă fiind unul dintre elemente esenţiale ale definirii identităţii.Textul art. 8 prevede că „Părţile se angajează să recunoască fiecărei persoane aparţinând unei minorităţi naţionale dreptul de a-şi manifesta religia sau credinţa sa şi dreptul de a înfiinţa instituţii, organizaţii şi asociaţii religioase”.)

2. Protocolul celei de-a doua sesiuni a Comisiei Mixte Interguvernamentale între România şi Republica Serbia privind minorităţile naţionale, semnat la 1 martie 2012, conţine angajamente concrete în vederea protejării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, care variază de la reprezentarea parlamentară a minorităţilor, la autorizaţiile de construire a unor biserici sau asigurare a dreptului la educaţie în limba maternă.

Închei prin a spune că, poate mai presus de aceste argumente juridice, dezamăgitor este faptul că un stat declarat ortodox doreşte interzicerea funcţionării unei biserici ortodoxe, iar părintele Boian Alexandrovici, prin scrisoarea sa în care avertizează despre pericolul la care este supusă Biserica Ortodoxă Română din Serbia, exprimă cel mai bine acest lucru: ”Românii din Serbia sunt la nivelul ”fraţilor creştini din Siria care sunt prigoniţi şi izgoniţi de la casele lor din cauză că sunt creştini. Este o singură diferenţă între ei şi noi. Pe ei îi prigonesc musulmani, iar pe noi ”Biserica soră” şi unele organe ale statului nostru în care trăim”.

Pe cale de consecinţă, solicit Preşedinţiei României, Ministerului Afacerilor Externe şi tuturor partidelor politice parlamentare din România să reacţioneze cu fermitate şi celeritate pentru stoparea abuzurilor şi presiunilor la care sunt supuşi membrii comunităţii românilor din Serbia de Răsărit, atrăgând atenţia autorităţilor din statul vecin că această atitudine medievală ipocrită şi violentă intră in profundă contradicţie cu aspiraţiile europene pe care Belgradul le afişează în relaţiile sale cu statele membre ale comunităţii europene.

Sursă comunicat: Viorel Badea

Conferinţa „Viaţa religioasă a românilor de pe Valea Timocului”, Pr. Bojan Aleksandrovic, Cluj, 27 nov. 2013 [video / audio]


Part. I


Part. II


Part. III


Part. IV

***

Conferinţa „Viaţa religioasă a românilor de pe Valea Timocului”(audio)
http://www.ascorcluj.ro/wp-content/plugins/ascor-extend/audio-player.php?recording=1410

Cuvânt la Catedrala din Cluj (audio)
http://www.ascorcluj.ro/wp-content/plugins/ascor-extend/audio-player.php?recording=1412