Daily Archives: 4 octombrie 2013

Divna Ljubojevic, Concert de Paşte la Sankt Petersburg, Russia, 2012 [video]

Divna Ljubojevic, Concert de Paşte la Sankt Petersburg, Sala Filarmonicii, 16 aprilie 2012 /
Дивна Любоевич, Пасхальный концерт, Санкт-Петербург, Большой Зал Филармонии, 16 апреля 2012 года.

Sfânta şi Dumnezeiască Liturghie, Mănăstirea Veliusa „Maicii Domnului – Milostiva” [video]

Sfânta şi Dumnezeiască Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur la Mănăstirea Maicii Domnului – Milostiva/Eleousa, Macedonia /
Света Божествена Литургија на Св Јован Златоуст Манастир Св Богородица Елеуса Македонија

Notă: Slujitor este Episcopul Naum de Strumica. Mănăstirea Veliusa – Veljusa – este una dintre cele mai vechi mănăstiri ortodoxe din Macedonia, fiind aşezată pe un deal înalt, între satul Veljusa şi Valea Strumica. Locul se află la o distanţă de doar 7 kilometri de Strumica.

Stareţul Tadei de la Vitovniţa, „Cum ne sunt gândurile, aşa ne este şi viaţa” [6 părți]

Părintele Tadei s’a născut în anul 1914 în satul Vitovniţa, din părinţi evlavioşi, ţărani, de praznicul Sfântului Apostol Toma şi a primit numele de Toma.

După ce a terminat şcoala primară, tânărul Toma a urmat şi absolvit Şcoala de Comerţ şi Meserii din Petrovaţ pe Mlava. Deoarece s’a îmbolnăvit grav, a hotărât ca ultimii ani din viaţă să îi închine slujirii lui Dumnezeu.

Începuturile vieţii sale călugăreşti sânt legate de mănăstirea Milkovo de lângă Svilainţa şi de Părintele Ambrosie de la Milkovo, ucenic al Cuviosului Ambrosie de la Optina, care, după cuvintele Stareţului Tadei, avea “nemărginită dragoste şi iertare”.

S’a închinoviat în 1935 la Mănăstirea Gorniak, pe 10 Martie (toate datele sânt pe stil vechi, potrivit calendarului Bisericii Ortodoxe Sârbe), spre a fi tuns în cinul monahicesc la 14 Iulie, acelaşi an, ca frate în obştea Mănăstirii Gorniak.

Îndată după închinoviere, în 1935, a fost îndrumat spre Şcoala de Iconografie de la Mănăstirea Rakoviţa. La dorinţa Patriarhului Bisericii Ortodoxe Sârbe de la acea vreme, Varnava, Episcopul Veniamin i-a dat monahului Tadei dezlegare canonică să meargă în eparhia Belgradului şi Karloviţului, iar acesta a intrat în obştea mănăstirii de la Rakoviţa.

A fost hirotonit în cinul de ieromonah la 3 Februarie 1938, la Mănăstirea Rakoviţa, de către Episcopul Mitrofan al Harkovului (arhiereu al Bisericii Ortodoxe Ruse de peste Graniţe.). A fost ridicat la treapta de egumen în 1949, în catedrala din Belgrad, de către vicarul patriarhal Visarion, fost episcop al Banatului. În Octombrie 1938, ieromonahul Tadei a fost mutat, pentru nevoile slujirii, la Patriarhia din Peci. După încheierea celui de al Doilea Război Mondial, ieromonahul Tadei a părăsit Peciul şi s’a întors la Mănăstirea Rakoviţa. În Aprilie 1947, ieromonahul Tadei s’a reîntors în eparhia Branicevo cu dezlegare canonică şi a intrat în obştea mănăstirii Gorniak.

La dorinţa Patriarhului Gavriil, ieromonahul Tadei se reîntoarce la Patriarhia din Peci, în anul 1949, şi devine vicar al acesteia. În 1955, din motive de sănătate, egumenul Tadei, având dezlegarea Patriarhului Vichentie, se întoarce pentru a doua oară în eparhia Branicevo. În această eparhie a fost o vreme preot paroh în satele Peci şi Klenovaţ şi în parohia Şapinska, iar apoi, din 1957, stareţ al Mănăstirii Gorniak. La începutul lui Noiembrie 1959, egumenul Tadei a primit dezlegare canonică pentru a pleca în Mănăstirea Hilandar din Sfântul Munte, aflată sub jurisdicţia Patriarhului Ecumenic de la Constantinopole. După patru luni încheiate, egumenul Tadei, cu acordul autorităţilor greceşti, a părăsit Hilandarul şi Sfântul Munte, întorcându-se în patrie. Aici a fost, o vreme, paroh în satul Bistriţa, apoi stareţ al Mănăstirii Tuman. La dorinţa părintelui, în 1962, a fost rânduit la stăreţia Mănăstirii Vitovniţa. A petrecut în această slujire vreme de zece ani, pentru ca, în cele din urmă, slujind ca paroh în Vlaşki Dol, să fie pensionat, apoi aşezat la stăreţia Mănăstirii Pokainiţa de lângă Velike Plane şi ca duhovnic al Mănăstirii Tuman, iar apoi, pentru a doua oară, la stăreţia Mănăstirii Vitovniţa.

Arhimandritul Tadei, stareţul Mănăstirii Vitovniţa, a trecut la Domnul pe 13 Aprilie 2003, în satul Bacika Palanka din Voievodina, în casa credincioşilor ce s’au îngrijit de stareţ în ultimi ani ai vieţii sale pe pământ printre noi, păcătoşii.

Belgrad, la Praznicul Sfintei Cruci
Anul Domnului 2003

Kosovo – Distrugerea unei religii – film documentar [3 părți]

Documentary movie about Kosovo and destruction of ortodox religion by radical muslim albanians. Movie shows documentary videos created by tv journalist from Russia.

This video presenting real evidences about ethnic cleansing of Serbs and other people on religion bases. All christians ortodox, catolic and other non muslim pupulation were expelled from Kosovo in period of 1980 – 2012.

Kosovo is often called the cradle of the Serbian Orthodox Church. In 2001, tragedy has remained unnoticed, which began in the middle of Europe, and continues to this day – the destruction of monasteries and churches in Kosovo. Over the past five years on this earth has been destroyed over 150 churches and monasteries. Destroyed not only cultural monuments suffered desecration soul of an entire people with a rich tradition and a bright destiny.

Confronting the Serbs and Albanians in the war of 1999 was very severe. And for the Serbs of Kosovo field was the same as that for us Kulikovo. In this terrible war Serbs lost the most important part of the country, its history, they have lost the place where their infancy civilization and faith.

Arkady Mamontov program on Kosovo, where, 5 years ago, burned Orthodox churches, destroying homes, killing people in front of the peacekeepers. This is the tragedy of the Serbian people, the tragedy of the state, the tragedy of a unique civilization.